Effektivare nyttjande av resurser i vård och omsorg

Effektivare nyttjande av resurser i vård och omsorg

mässcenen

Alleatos tankar kring hur man i framtiden kan nyttja samma information för större behov.

Fokusområden

mässcenen 2019