En bärbar sensorlösning för rehabilitering och utvärdering av intensivträning efter stroke

En bärbar sensorlösning för rehabilitering och utvärdering av intensivträning efter stroke

M5

Bristande rehabiliteringsresurser för personer som drabbats av stroke leder till vidmakthållande av fysisk inaktivitet, försämrad kondition och ökad risk för nyinsjuknande i stroke. Inom ramen för detta arbete utvecklas ett nytt system som baseras på en ny metod för intensivträning. Systemet använder bärbara sensorer i kombination med trycksensorer för att samla in data och ett antal tjänster möjliggör individorientering och individuell planering i form av övningstyper, intensiteter och regimer. Syftet är att ta fram en lösning som både är motiverande att använda samt fungerar för utvärdering av metoden i sig. Dessutom diskuterar vi tillsammans med er i publiken hur ni ser att dylika lösningar skulle kunna förbättra och skapa förutsättningar för nya koncept inom vård och omsorg.

Fokusområden

23 jan