En effektiv samordnad vård och omsorg

En effektiv samordnad vård och omsorg

E3

Vad behövs för en mer samordnad och effektiv vård och omsorg där inga faller mellan stolarna?

Fokusområden

Nivå: Fortsättning, program 2019