En effektiv samordnad vård och omsorg

En effektiv samordnad vård och omsorg

M5

Vad behövs för en mer samordnad och effektiv vård och omsorg där inga faller mellan stolarna?

Fokusområden

program 2019