En lycklig relation - Värdet och nyttan av att gifta ihop välfärdsteknologi och verksamhetssystem

En lycklig relation - Värdet och nyttan av att gifta ihop välfärdsteknologi och verksamhetssystem

Fokusområden

mässcenen