Förändrat arbetssätt med stöd av teknik

Förändrat arbetssätt med stöd av teknik

M6

Äldreomsorgen i Skellefteå kommun har under perioden 2017-06-15—2018-12-31 genomfört ett projekt med grund i Sverige Kommuner och landstings rekommendation ”Sätt ljus på natten”. Där vårdpersonal dag och natt, boendechefer samt sjuksköterskor varit delaktiga i att pröva och utveckla nya arbetssätt med stöd av teknik. Arbetssätt som ger kvalitet både för individerna som bor på äldreboende men även för personalen.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019