Förändring, tillitsbaserat, digitaliseringsprocesser – hur går det till i praktiken? Workshop som ger nya användbara infallsvinklar

Förändring, tillitsbaserat, digitaliseringsprocesser – hur går det till i praktiken? Workshop som ger nya användbara infallsvinklar

E3

Ta med dig dina frågor och kom på workshop och få med dig nya användbara infallsvinklar!

Temat är tillitsbaserat arbetssätt tillämpat i förändringsarbete i allmänhet och digitalisering i synnerhet.

Den interaktiva workshopen utgår från deltagarnas frågeställningar och utmaningar på temat förändringsprocesser. Frågorna belyses med hjälp av grundprinciper och konkreta lärdomar och erfarenheter där ett tillitsbaserat, involverande arbetssätt tillämpats.

Innehåll:

  • Vanliga misstag vid förändringsinitiativ
  • Tillitsbaserat arbetssätt – grundprinciperna och fördelarna vid organisationsförändring
  • Konkreta utdrag ur flera fallstudier
  • Tips om användbara källor och kompletterande metoder

Fokusområden

22 jan 19, program 2019