Förstudie och nyttorealiseringskalkyl digitala signeringslistor HSL

Förstudie och nyttorealiseringskalkyl digitala signeringslistor HSL

E8XL

Syftet med förstudien var att jämföra manuellt och digitalt arbetssätt med signeringslistor inom kommunal hälso- och sjukvård, samt beräkna kostnaden och nyttan med en digital lösning. Förstudien innefattar processkartläggning, tidsestimering och nyttorealiseringskalkyl.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019