Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

mässcenen

Vilka fackliga utmaningar och möjligheter finns vid införandet av välfärdsteknik? Kommunal presenterar en ny undersökning och diskuterar medlemmarnas förväntningar på den tekniska utvecklingen. Vi ser flera utvecklingsområden som vi vill diskutera med besökarna på MVTe.

Fokusområden

mässcenen 2019