Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

mässcenen

Summering av tidigare diskussioner om fackliga utmaningar och möjligheter finns vid införandet av välfärdsteknik. Kommunal ser flera utvecklingsområden som vi gärna diskuterar med besökarna på MVTe.

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019