Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

Framgångar och fallgropar vid införandet av välfärdsteknik

M1

Vilka fackliga utmaningar och möjligheter finns vid införandet av välfärdsteknik? Kommunal presenterar en ny undersökning och diskuterar medlemmarnas förväntningar på den tekniska utvecklingen. Vi ser flera utvecklingsområden. Medverkar gör flera medlemmar som kommer att dela med sig av sina erfarenheter samt Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare och Michael Karlsson, Visions andre vice ordförande som samtalar om lärdomar inför framtiden.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019