Framtiden inom vården är optisk, Varbergs kommun tar steget in i framtiden

Framtiden inom vården är optisk, Varbergs kommun tar steget in i framtiden

E4

Optisk trygghetssensor hjälper vårdpersonalen att lösa ”korridorproblemet” inom äldrevården i Varberg. I Varbergs kommun har man valt att testa helt ny teknik med trygghetssensorer för att lösa problematiken. Anna-Lena Junghov, utvecklingsledare vid Socialförvaltningen i Varbergs kommun, kommer från ett personal- och användare perspektiv beskriva hur arbetssituationen för personalen har förändrats och vilken framgång, men även vilka utmaningar man har haft vid genomförande av detta pilotprojekt. 
Systemet som har testats heter Digital Care Assistant som uppmärksammar personalen proaktivt när de kan behöva se till en vårdtagare, till exempel för att förhindra att någon ramlar eller att en förvirrad patient lämnar sitt rum. Systemet ger en aktivets rapporter, som kan ge ett underlag för att förstå patientens nattaktiviteter och därigenom lättare planera vårdschema.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019