Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen

Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen

mässcenen

På Doro är vårt mål att hjälpa seniorer leva ett bättre och mer innehållsrikt liv. Vi vill göra ålderns höst till ett självständigt, stärkande och innehållsrikt livsskede. Att åldras innebär stora utmaningar för individen, anhöriga och samhället.

De demografiska förändringar gör att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller vård och omsorg för den ökande andelen äldre. Vi är övertygade om att tekniken har en viktig roll för att lösa denna problematik. För att få ökad förståelse om hur vi kan vara en del av lösningen har vi undersökt seniorers inställning till och användning av ny teknik och nya smarta vårdlösningar.

Vi har kartlagt hur seniorer i Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien och Sverige ser på ny teknik. I denna rapport sammanfattar vi resultaten som bland annat visar att många äldre är nyfikna på ny teknik, har högt förtroende för nya digitala lösningar och är öppna för att testa nya tjänster såsom digitala vårdbesök.

Välkommen att lyssna på våra insikter!

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019