Från tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning av ensamkommande barns boendesituation

Från tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning av ensamkommande barns boendesituation

E4

De senaste åren har många ensamkommande barn och unga sökt asyl i Sverige. Det stora mottagandet har inneburit en helt ny situation och stora utmaningar för landets kommuner.

Under 2017-18 driver SKL ett utvecklingsarbete för uppföljning av kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn med fokus på ungdomarnas upplevelse av det stöd de får i sitt boende/familjehem. Brukarundersökningar görs också om kontakten med socialkontoret och socialsekreterare.

På seminariet berättar vi om den digitala brukarundersökning som genomfördes under hösten 2017 på 75 enheter i drygt 20 kommuner. Vi presenterar resultatet och diskuterar utmaningar som finns med att få tillräckligt många svar i enkätundersökningar samt hur resultatet kan användas i verksamhetsutveckling.

Fokusområden

24 jan