Full delaktighet i det digitala samhället

Full delaktighet i det digitala samhället

M2

En initierad panel belyser hinder för digital delaktighet och hur vi skapar förutsättningar för alla att delta i det digital samhället.

Fokusområden

program 2019