Full delaktighet i det digitala samhället

Full delaktighet i det digitala samhället

M2

En initierad panel kommer att belysa frågor kring digital delaktighet. Vi ta upp frågor om alla människor måste bli digital, vilka som inte är delaktiga idag och vilka hindren är samt för en dialog om de stora utmaningarna de närmaste fem åren.

Panelen består av;
Andreas Tollwé, BOSSE Råd, stöd & kunskapscenter
Jonas Hampus, Falun Kommun och Föreningen Sveriges Socialchefer
Emily Nordqvist, Digitaliseringsrådet
Rita Ehrenfors, Myndigheten för delaktighet

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019