Hur blir e-tjänster inkluderande och smarta?

Hur blir e-tjänster inkluderande och smarta?

E5

Ibland är slutanvändarna osynliga i diskussionen om välfärdens nya e-tjänster. Men nu träder vi fram.

Synskadade är en av de grupper som får störst svårigheter när tjänsterna flyttar ut på nätet. Men det måste inte vara så. Här ger vi råd och tips om hur digitaliseringen kan bli smartare, mer inkluderande och om konsten att tänka rätt från början.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019