Hur digital är socialtjänsten i min kommun?

Hur digital är socialtjänsten i min kommun?

M6

LIKA Socialtjänst är ett värderingsverktyg som kan användas av kommunen för att underlätta arbetet med digitalisering. Verktyget konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Under seminariet kommer verktyget att visas och information ges om hur det kan användas.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019