Hur implementrade vi nya arbetssätt inom vård och omsorg i Norrbotten

Hur implementrade vi nya arbetssätt inom vård och omsorg i Norrbotten

E5

Regional projektledare för EU-projektet, RemoAge, beskriver hur socialtjänsten och berörda verksamheter i Regionen gick till väga för att breddinföra gemensamma arbetssätt i sina respektive verksamheter.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019