Hur innovativ är din organisation?

Hur innovativ är din organisation?

E3

För första gången har en mätning av innovation i offentlig sektor genomförts i Sverige. Mätningen har genomförts under 2018 av SKL i samarbete med Göteborgs Stad, Mälardalsrådet och Vinnova, som också är finansiär. På workshopen använder vi mätningens resultat som diskussionsunderlag och pratar goda exempel och utvecklingsmöjligheter. Här behöver du vara beredd att dela med dig av dina erfarenheter i diskussionerna.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019