Workshop: Hur kan ny teknik utveckla kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen?

Workshop: Hur kan ny teknik utveckla kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen?

M5

Välkommen till ett seminarium och workshop om kvalitet i äldreomsorgen, upplevelsebaserad mätning, ny teknik och vad som är möjligt.

Du kommer inledande få lyssna till presentationer om hur kvalitet i omsorgen följs upp idag och hur det går att genomföra upplevelsebaserade mätningar på ett korrekt sätt.

Därefter deltar du i ett arbete kring vad kvalitet i äldreomsorgen är, hur det kan mätas och hur ny teknologi påverkar kvaliteten på omsorgen och vad som är viktigt för den äldre.

Vi hoppas att du får med dig reflektioner och tankar till din egen verksamhet om kvalitetsbegreppet och hur man kan styra verksamheten mot ständiga förbättringar som leder till en högkvalitativ och jämförbar äldreomsorg.

Fokusområden

24 jan