Hur ser ett ekosystem för e-Hälsa ut?

Hur ser ett ekosystem för e-Hälsa ut?

M6

Under denna timme kommer projektet ”Innovationsmotorer: Ekosystem för e-Hälsa” presentera den omvärldsanalys som gjorts inom vård på distans för multisjuka äldre. Omvärldsanalysen har resulterat i en modell av hur ett ekosystem för e-hälsa kan se ut och ett förslag på hur vård på distans kan implementeras. Deltagarna bjuds sedan in i en workshop där vi tillsammans utvecklar och undersöker ekosystemet, aktörerna och hur man bäst implementerar vård på distans.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, Workshop