I gränslandet – strukturerad dokumentation och omvårdnad för äldre

I gränslandet – strukturerad dokumentation och omvårdnad för äldre

M1

På seminariet beskrivs arbetssätt med teamet som nav och betydelsen av dokumentation av omvårdnad. Hur kan dokumentationen underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen i lagrummen mellan HSL och SOL. Seminariet lyfter även hur dokumentationen kan understödja en personcentrerad vård där vård- och omsorgsplaner utgör en grund.

Se Jan Florin prata om sin medverkan:

Fokusområden

23 jan