Implementation of a digital planning tool – with effect for the individual

Implementation of a digital planning tool – with effect for the individual

M4

Burlövs kommun har framgångsrikt infört ett nytt planeringsverktyg, Sekoia i sina vård- och omsorgsboenden och kommer att tala om hur de tog ett nytt verktyg i bruk och redovisar fördelar både för den boende, personal, ledning och anhöriga.Med utgångspunkt i Burlövs fall så kommer COO från Sekoia berätta om implementeringserfarenhet från 4 länder och över 100 projekt. Sekoia kommer presentera en beprövad implementeringsmodell, en rad tips och tricks för best praxis, och inte minst dela reflektioner om vad som gör skillnad när det gäller att nå framgångsrikt genomförande. När det nya arbetsättet blir en del av den lokala kulturen och personal, ledning och boende upplever skillnad varje dag.

English

Burlövs Municipality have successfully implemented a new planning tool, Sekoia, in their Care and LD homes and will speak about how they took a new tool into use and now see benefits both for management, staff, residents and relatives.

With offset in Burlövs case COO of Sekoia will draw on implementation experience from 4 countries and +100 projects. Sekoia will present a proven implementation model, a row of best practice tips and tricks, and not least share reflections on what makes a difference in reaching successful implementation, where the new workflow is incorporated in the local culture and the individual user, carer, manager or resident, experience the difference in every day.

Fokusområden

24 jan