Implementering av förskrivarutbildningen

Implementering av förskrivarutbildningen

M4

Erfarenheter av arbetet med utveckling och implementering av webbutveckling Förskrivarstöd. Det finns många aktiviteter som behöver beaktas för att nå ut med en webbutbildning, till exempel samverkan med olika aktörer.

Fokusområden

Nivå: Introduktion, program 2019