Implementering av välfärdstekniska aktiveringsverktyg

Implementering av välfärdstekniska aktiveringsverktyg

M6

Att skapa en modern aktivering på särskilt boende handlar om att integrera välfärdsteknik i vardagen. Implementering är en förutsättning för ett lyckat resultat, tillsammans med dokumentering, mätning, utvärdering och utbildning.

Fokusområden

24 jan