Individen i fokus vid implementering av digital teknik i Nyköping

Individen i fokus vid implementering av digital teknik i Nyköping

E8XL

Nyköping strävar efter att alltid ha fokus på individen vid implementering av digital teknik. Digital teknik kan skapa otroliga vinster för såväl användaren, anhöriga och personal. Lyssna på Nyköpings erfarenheter med införandet av tillsynskameror och GPS-larm. Hösten 2017 startade man dessutom upp en renodlad larmpatrull som rycker ut på de larm som kommer från kunder som har trygghetslarm i sitt eget hem. Detta gör att hemtjänstpersonalen kan fokusera på med sitt dagliga arbete med fasta besök och larmpatrullen tar hand om merparten av larmen. 2017 belönades man med Nyköpings innovationspris för sitt arbete.

Fokusera på kvalitén för användaren och ta fram nya idéer till digitala lösningar. Glöm inte att informera aktuella verksamheter tidigt i processen. Lyssna på verksamhetens erfarenheter och föreslå lösningar i kombination med att föreslå ny teknik. Ingenting är omöjligt – våga tänka utanför boxen!

I Nyköping samarbetar man också i gemensamma lokaler på brandstationen vilket ger många vinster för kommuninnevånarna!

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019