Ineras Öppna Testmiljö

Ineras Öppna Testmiljö

M4

Fler aktörer inom eHälsa vill tidigt i sin utvecklingsprocess bekanta sig med Ineras Nationella Infrastruktur. Med befintliga testmiljöer finns inte rätt förutsättningar för denna typen av testning. Nu sätter Inera upp en ny öppen utvecklingsmiljö som just vänder sig till leverantörer och innovatörer inom e-hälsa. Detta ska leda till snabbare utveckling och högre kvalité av vårdsystem som används av våra Regioner och kommuner.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019