Inlåsningseffekter och flexibla avtal vid upphandling av välfärdsteknologiska lösningar

Inlåsningseffekter och flexibla avtal vid upphandling av välfärdsteknologiska lösningar

E3

Vid upphandling av välfärdsteknologiska lösningar och system uppstår inte sällan inlåsningseffekter som gör beställaren beroende av leverantören och riskerar att medföra brott mot LOU i framtida upphandlingar. Seminariet behandlar hur dessa risker kan minimeras bl.a. genom användandet av flexibla avtal.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Avancerad, program 2019