Innovationer i omvårdnad

Innovationer i omvårdnad

M1

Omvårdnad är en förutsättning för vårdtagares välbefinnande och vård. Inom omvårdnad finns en fantastisk idérikedom och många innovationer. Denna session vill belysa några för att inspirera och skapa diskussion.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019