Invigning av MVTe 2018

Invigning av MVTe 2018

M2

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare åt statsråd Åsa Regnér, kommer att prata om regeringens arbete inom e-hälsa och välfärdsteknik och hur vi tillsammans når Vision e-hälsa 2025 och blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Roger Molin, SKL startar morgonens första samtal med sitt tydliga budskap att offentlig sektor står inför större utmaningar än på väldigt många år och att man radikalt måste effektivisera och arbeta smartare. Ett budskap som är grunden för det samtal som förs på scenen med Dagny Carlsson, senior och bloggare.  Johanna Sopo, Carl-Martin Langnér  kommundirektör Karlskrona och Patrik Sundström programansvarig eHälsa, SKL.

Fokusområden

23 jan