iVO - Internet of things i Vård och Omsorg

iVO - Internet of things i Vård och Omsorg

mässcenen

3 kommuner, 12 parter, 30 installationer. En genomgång av projektet iVO. Hur kan sakernas internet användas för att skapa ökad trygghet, självständighet och livskvalitet samt sätta individens behov i centrum och rikta resurserna dit vi behövs som mest.

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019