Keynote

Keynote

M2

Välkommen till ett inspirerande pass om hur Tre Stiftelser har jobbat med välfärdsteknik på människans villkor över flera år och vad vi tänker jobba med i framtiden.

Tre Stiftelser är kommunal stiftelse med 382 platser inom särskilt boende som har jobbat med en uttalad ambition rörande välfärdsteknik i många år. Vi var bland annat först med att signera medicin digitalt och har på sex år passerat 4,5 miljoner signeringar.

Under passet kommer Johan att tala om:
– Människa och teknik; hur får vi tekniken att användas
– Transaktion – Information – Strategisk data; hur kan vi använda informationen som skapas i våra organisationer
– Att våga tänka nytt; Tre Stiftelser kommer att bygga 24 nya lägenheter som utmanar den traditionella synen på äldreboende

Fokusområden

23 jan 19, program 2019