Kognitivt stöd – utveckling genom innovationsupphandling

Kognitivt stöd – utveckling genom innovationsupphandling

E5

Hur kan man via digitalt stöd ge kunder med behov av kognitivt stöd en enklare och mer tillgänglig vardag?
I Karlstad upplevdes inte de verktyg för kognitivt stöd, som fanns på marknaden, som tillräckligt bra för att kunna stödja och följa en kund genom en hel dag. För att finna en lösning som passade målgruppen personer med behov av kognitivt stöd gjordes därför en innovationsupphandling. Nu är innovationsupphandlingen klar och ett nytt verktyg är klart att användas för målgruppen. I detta föredrag får vi lyssna till Utvecklingsledare Ann-Sophie Gustafsson och Per Calais från Karlstads kognitionsteam som berättar om hur innovationsupphandlingen gått till och vad resultatet blev. Vid seminariet deltar även representant från företaget FROST som vann innovationsupphandlingen.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019