Kommunernas svar på Socialstyrelsens rapport om GPS-larm och trygghetskameror

Kommunernas svar på Socialstyrelsens rapport om GPS-larm och trygghetskameror

M6

I november presenterade Socialstyrelsen sin rapport ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner”. I rapporten ställde Socialstyrelsen sig positiv till användandet av tjänsterna men ifrågasatte kommunernas organisering, hantering av samtycket samt hur medarbetarna utbildades. Här ger kommunerna Socialstyrelsen svar på tal.

Socialchef Fredrik Bergström från Nora kommun ger, som representant för kommunerna i FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm, sin syn på läget i svenska kommuner och hur de uppfattar Socialstyrelsens rapport. Socialstyrelsens projektledare Dick Lindberg medverkar och en diskussion kommer föras utifrån det arbete som de åtta kommunerna i FoU-projektet gjort. De har arbetat tillsammans under tre år för att skapa bättre förutsättningar för att använda GPS-larm i stor skala. Flera av dem blev intervjuade under Socialstyrelsens studie och reagerar bland annat på varför nya tjänster ska möta större krav på samtycke än vad som finns för redan etablerade insatser.

Utifrån diskussionen fokuseras sedan på att skapa ett lärande kring hur tjänsten GPS-larm kan användas bättre. Forskaren Ella Kolkowska, Örebro Universitet, som just nu håller på att skriva en skrift ihop med kommunerna, om kvalitetssäkrat användande av GPS-larm, kommer berätta om planerna med skriften och hur kommuner kan medverka i arbetet.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019