Kommunikation i vårdens övergångar

Kommunikation i vårdens övergångar

E5

Hur jobbar Västerås Stad med hälso- och sjukvård i samverkan med regionen? Vad innebär den nya lagstiftningen(samverkan vid utskrivning) för oss och hur jobbade vi med att förbereda oss inför den? Vad gör staden för att underlätta informationsutbytet mellan kommunen och regionen?

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019