Kommunikation: tänk nytt för att nå ut med budskap kring välfärdsteknik

Kommunikation: tänk nytt för att nå ut med budskap kring välfärdsteknik

M1

”Tekniken ska ersätta personalen.”
”Allt handlar bara om att spara pengar, man bryr sig inte om mina behov.”
”Jag vill inte bli övervakad.”
”Jag förstår ändå inte så jag tar inte till mig.”

Har du också mötts av likanande utlåtanden – från personal och brukare? Motstånd? Ifrågasättande? Du är inte ensam. Trots att utvecklingen och användningen av välfärdsteknik tagit ordentlig fart är det fortfarande en utmaning att kommunicera kring den. Visst funderar det bra i vissa sammanhang och till vissa målgrupper, men det tycks vara undantag. Hur ska vi då egentligen göra för att nå ut? Finns det ett bästa sätt? Det ska vi ta reda på.

Under det här passet kommer en panel bestående av Joakim Jardenberg, Madeleine Blusi, Cristina Eriksson och en senior att dela med sig av erfarenheter, diskutera hämmande och främjande faktorer, adressera rädslor och nytänkande kring kommunikationen som berör välfärdsteknik.

Som åhörare får du inspiration och konkreta tips om hur man framgångsrikt kan nå ut med sitt budskap – och förhoppningsvis också mod att sätta igång då du är tillbaka på jobbet.

Fokusområden

24 jan