Ledarskap och systemförändring med välfärdsteknologi och e-hälsa

Ledarskap och systemförändring med välfärdsteknologi och e-hälsa

E8

För att förändra komplexa hälsosystem med välfärdsteknik behöver ledare identifiera rotorsaker till utmaningar för att bättre kunna införa lösningar.

Fokusområden

24 jan