Medtech4Health - sök medel och nominera till pris

Medtech4Health - sök medel och nominera till pris

mässcenen

Medtech4health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram och en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården. Här kan du söka medel för samverkansprojekt och nominera en implementerad lösning till Innovation award!

Fokusområden

mässcenen 2019