Medtech4health - sök medel och nominera till pris

Medtech4health - sök medel och nominera till pris

M4

Medtech4health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram och en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården. Här kan du söka medel för samverkansprojekt och nominera en implementerad lösning till Innovation award!

Fokusområden

program 2019