Följsamhet till medicinering - Hur svårt kan det vara?

Följsamhet till medicinering - Hur svårt kan det vara?

mässcenen

Varje år spenderar samhället flera miljarder på att ta hand om negativa konsekvenser av felhantering av mediciner. Denna presentationen kommer ta upp problematiken samt några exempel på hur vi på ett bättre sätt kan jobba med medicinhanteringen.

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019