När digitaliseringen blir en möjlighet - vändpunkten

När digitaliseringen blir en möjlighet - vändpunkten

M2

Vi visar några hinder för individens möjlighet att öka sin delaktighet och självständighet genom digitaliseringen. Vi visar på hur man kan undanröja hinder.

Fokusområden

program 2019