När digitaliseringen blir en möjlighet – vändpunkten

När digitaliseringen blir en möjlighet – vändpunkten

M2

I projektet Digital tjänster har uppdraget att stödja kommunerna att använda digital teknik, för att ge individen möjligheter till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande. Myndigheten för delaktighet lyfter några exempel på hur hinder för digital delaktighet övervinns.

Fokusområden

Nivå: Fortsättning, program 2019