Nära liv - nära vård i en digital vardag

Nära liv - nära vård i en digital vardag

M1

Hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet.
Om hemmet som hälsohem, vårdhem och logistikpunkt för nära liv i nätverkssamhället. Det handlar om en helhet som sträcker sig mellan de båda virtuella polerna eHandel och eHälsa och diverse etablerade och tillkommande tjänster däremellan. Hur ska den egna bostaden kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg, men fortfarande vara ett hem? Varken gamla eller nya bostäder är planerade för att bo kvar i livet ut. Vi kommet att diskutera hur vi ska organisera och leverera framtidens samhällsservice hela vägen in i bostaden.

Paneldiskussion med Stig Nordqvist, Ordförande SPF Seniorerna Sörmland och Stig-Håkan Nilsson, Välfärdsteknologinätverket, SPF Seniorerna Sörmland.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019