Aleris & Noomi om AI inom äldreomsorgen

Aleris & Noomi om AI inom äldreomsorgen

mässcenen

Aleris och Noomi berättar om möjligheterna med Artificiell Intelligens inom äldreomsorgen. AI kan användas för helt nya ändamål som inte varit möjligt tidigare, tex att upptäcka sjukdomar i förtid eller identifiera samband som ingen har tänkt på att leta efter. Hur kan man använda AI för att monitorera individers rörelsemönster för att arbeta förebyggande med hälsa? Hur kan man använda AI för att förebygga fall? Aleris berättar varför de använder Noomis trygghetsskapande larmsystem baserat på AI.

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019