Nu är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning på plats

Nu är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning på plats

M6

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För det krävs en effektiv och innovativ offentlig sektor. Nu är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning på plats. – Det här är vi och så här kan vi stödja myndigheter, kommuner och landsting i digitaliseringsarbetet.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019