Nu skippar vi faxen och kör Säker digital kommunikation

Nu skippar vi faxen och kör Säker digital kommunikation

E5

Säker digital kommunikation är en gemensam angelägenhet för hela den offentliga sektorn och privata utförare. Behoven är som störst inom vård och omsorg, socialtjänst och skola, där vi idag saknar bra, säkra och digitala kommunikationssätt.

På seminariet får du veta mer om konceptet Säker digital kommunikation som Inera, SKL och ett stort antal kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter tagit fram. 2018 genomfördes en s.k. Proof of Concept för att verifiera konceptet och ansatsen att utgå ifrån ett EU-ramverk som heter eDelivery. Nu pågår arbetet för fullt med att rigga för pilotverksamhet 2019 med olika organisationer. Under 2020 är tanken att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation av integritetskänslig information. Det är inte en dag försent.

Vill du höra mer om t.ex. eDelivery eller hur man driver ett stort och agilt samverkansprojekt så berättar vi gärna mer om det också. En del av seminariet är tänkt att utformas som en workshop där du som deltagare kan påverka innehållet.

Kom och lyssna, ställ frågor och följ resan från (halv)manuellt till säkert och digitalt.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019