Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling

Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling

E5

Projektet ”Famnas kompetensforum i eHälsa” har bedrivits under perioden december 2015 – november 2018. Syftet har varit att stärka vård- och omsorgspersonalens kunskap och trygghet kring digitala arbetssätt i sin vardag och stimulera arbetet kring de organisatoriska förutsättningarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Elva idéburna vård- och omsorgsorganisationer inom Stockholms län, alla medlemmar i Famna, har medverkat.

Projektet har nått 2000 medarbetare med över 40 000 kompetensutvecklingstimmar totalt.
Man har skapat en ökad medvetenhet och engagemanget hos medarbetarna kring vad eHälsa och digitalisering egentligen innebär inom vård och social omsorg. Många inom personal och ledning intygar att deltagandet i projektet har gynnat framfarten av IT-utveckling i organisationen. Medarbetarna har utifrån lokala kartläggningar fått kompetensutveckling utifrån individuella behov och känner sig tryggare o säkrare i att hantera de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen. Som ett resultat av det har användningen av de digitala systemen ökat, användningen av e-post, digitala avvikelsesystem, intranätet och kalenderfunktioner för att nämna några.

26 konkreta förbättringsarbeten har genomförts.
Man har skapat digitala ombud/superanvändare av olika slag som i stor utsträckning kommer att ha kvar sin roll som lokalt knutna stödpersoner efter projektet slut.
Över 100 interna utbildare har engagerats i projektet.

Alla medverkande organisationer har eller håller på att skapat en strategi och handlingsplan för fortsatt arbetet kring eHälsa och digital kompetensutveckling. En sak är gemensam, idag ses digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen inte ett separat spår.

Kom och lyssna till våra framgångsfaktorer och missar vi minns.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019