Nyttorealisering, vad är det och varför är det nödvändigt?

Nyttorealisering, vad är det och varför är det nödvändigt?

M2

Nyttorealisering, effekthemtagning och värderealisering. De är några av de begrepp som ingår i ett systematiskt arbetssätt för att optimera och säkra nyttan som förväntas av investeringar inom den offentliga sektorn. Men vad är nyttorealisering egentligen? Är det samma sak som business case och kalkyler eller är det något annat? Och varför är det nödvändigt att jobba med nyttorealisering? Daniel Jafari reder ut begreppen och belyser fördelarna med att jobba systematiskt med nyttorealisering.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019