Om jag vill, när jag vill! "Äntligen kan jag plocka svamp igen"!

Om jag vill, när jag vill! "Äntligen kan jag plocka svamp igen"!

M4

Nu vet vi hur trygghetslarm egentligen ska fungera, hör hur Östersund arbetar utifrån livskvalitet och behov för medborgarna.

Daglig fysisk aktivitet är viktigt för såväl det fysiska som psykiska välbefinnandet hos äldre och ett fortsatt aktivt liv är förebyggande på många sätt. Ett mobilt trygghetslarm ger äldre trygghet och uppmuntran till ett mer socialt och aktivt liv. Något som är positivt för alla parter.

Vi ser ett stort intresse bland kommuner att kunna erbjuda sina invånare mobila trygghetslarm – men samtidigt många frågor. Östersund har ett stort fokus på välfärdsteknologi och hur man på bästa sätt kan utnyttja ny teknik till fördel för sina medborgare. Inom kommunen finns det över 110 brukare med ett mobila trygghetslarmen (gps klocka). Östersunds kommun kommer ge många spännande, intressanta och lärorika insikter i varför det är viktigt med mobila trygghetslarm och hur det faktiskt fungerar i praktiken.

Fokusområden

23 jan