Personcentrad vård med stöd av digital levnadsberättelse

Personcentrad vård med stöd av digital levnadsberättelse

E5

Digital levnadsberättelse ”Mina bästa stunder” ger nya möjligheter för att bibehålla och fylla på med personliga minnen hela livet. Hur kan Ipad vara ett stöd i äldreomsorgen? Från idé till implementering.

Personcentrad vård med stöd av digital levnadsberättelse En framgångsfaktor för god vård och omsorg är ett personcentrerat arbetssätt, levnadsberättelsen är en del i det sammanhanget.

Levnadsberättelsen är ett dokument som används i äldreomsorgen för att få en uppfattning av en persons historia och utifrån den forma en personcentrerad omvårdnad. Den är särskilt viktig i demensvården då demenssjukdom kan göra det svårt för personen att själv berätta sin historia.

E-hälsa innebär en rad nya möjligheter för äldreomsorgen för att skapa mening och höja individens livskvalitet. Personer som flyttar in på särskilt boende ska ges möjlighet att få sitt liv beskrivet i den digitala levandsberättelsen Mina bästa stunder, Syftet med appen ”Mina bästa stunder” är att med hjälp av bilder, ljud, text och musik hjälpa den äldre att väcka personliga minnen och få stöd till goda samtal.

Vi kommer också att beskriva processen för innovationsarbetet där vårt tvärfunktionella team ger sin bild av framgångsfaktorerna.

Seminariet kommer att ge dig insikter i vår innovationsprocess samt vad arbete med Ipad och en digital levnadsberättelse kan innebära i ökad kvalité i tre perspektiv, den enskilde, närstående samt verksamhet.

 

Fokusområden

23 jan