Poddutbildningar - det digitala kugghjulet för uppdateringar och kompetensutveckling

Poddutbildningar - det digitala kugghjulet för uppdateringar och kompetensutveckling

Poddutbildningar-det digitala kugghjulet för uppdateringar och kompetensutveckling

För att möta behoven inom vård och omsorg i förändring behövs kontinuerlig kompetensutveckling vilket är en utmaning för alla verksamheter. Wacano har byggt upp ett digitalt koncept där det man vill förmedla förpackas i pedagogiska utbildningspoddar som regelbundet kan distribueras till all personal. Ett uppskattat alternativ är att abonnera på Wacanos utbildningspoddar med experter från vård och omsorg. Wacano kommer att presentera konceptet och hur verksamheter kan använda sig av poddarna både för att regelbundet få ökad kunskap och för att introducera nya metoder.

Fokusområden
– Utbildningspoddar
– Kompetensutveckling och uppdateringar
– Personalintroduktion
– Introduktion av metoder

Fokusområden

mässcenen