Projektet @geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionen äldre

Projektet @geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionen äldre

M6

Välkommen att ta del av information om projektet @geing Online! Målet med sessionen är att utbyta kunskap och erfarenheter kring design och utveckling av digitala tjänster som möjliggör ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor. Inom innovationsprojektet, som finansieras av bl.a. EUs Interreg Botnia-Atlanticaprogram, utvecklas en applikation för att förebygga social isolering bland hemmaboende äldre i Botniaregionen (Sverige/Finland). Utvecklingen sker i nära samarbete mellan potentiella slutanvändare, verksamma inom social- och hälsoområdet och näringslivet, samt forskare från olika discipliner. Projektet bidrar även genom sin verksamhet till att motverka stereotypa bilder av äldres motivation och kompetens när det gäller digitala tjänster och internetanvändning. I presentationen beskrivs det nystartade projektets målsättningar, planer och tidiga utfall, med särskilt fokus på arbetssätt kopplat till användarcentrerad design, jämställdhetsintegrering, samt gräns- och branschöverskridande samverkan.

Fokusområden

23 jan