Resan mot ökad digital kompetens inom vård- och omsorg. ESF projekt DigIT.

Resan mot ökad digital kompetens inom vård- och omsorg. ESF projekt DigIT.

E3

Ökad digitalisering inom vård- och omsorg ställer nya krav på kompetens.
Hur motiverar vi medarbetare att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet?
Vilken kompetensutveckling behövs? Hur har vi gjort och har vi lyckats?
Hur möter vi olika behov hos 3000 medarbetare i 12 kommuner?
Hur tas kompetensen tillvara på arbetsplatserna? 

Vår workshop handlar om ökad digitalisering för medarbetare inom äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och socialpsykiatrin. Vilka är våra största utmaningar? Välkommen att vara med och dela erfarenheter med oss.

Fokusområden

23 jan